Chứng nhận tiêu chuẩn FDA của Hoa Kỳ do SGS cấp.

Ống hút giấy đạt tiêu chuẩn FDA cảu Hoa Kỳ do SGS cấp
Tiêu chuẩn FDA- Hoa Kỳ

 

 

Chứng nhận tiêu chuẩn Bộ Y Tế Việt Nam do SGS cấp.

Chứng nhận ống hút giấy theo tiêu chuẩn Bộ Y Tế VN
Chứng nhận tiêu chuẩn Bộ Y Tế VN